DeliSense in communicatie …

Vaak heeft u het op papier goed geregeld. Regelgeving in de PC, documentatie in ordners, mappen aan muren en deuren en diverse registraties. Alles samen ook wel de papieren tijger genoemd. Hoe gaan we hier nu mee om binnen het bedrijf, maar ook naar buiten ?

Om hier oplossingen voor te bedenken hebben we met een aantal telers om tafel gezeten om een totaalconcept voor communicatie te maken. Dit heeft geresulteerd in “DeliSigns”. Een totaalconcept voor communicatie van kwaliteitszorg en veiligheid.

“Deli” staat voor dagelijks en “Signs” staat voor signalen, beelden, aanwijzingen en tekens. Eigenlijk: dagelijks de juiste signalen geven op een ongedwongen manier, zodat medewerkers ook hiernaar zullen handelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers moeten dagelijks op een nette manier geconfronteerd worden met veiligheid, hygiëne en het voorkomen van fouten. Klanten moeten een goed gevoel hebben bij het bezoek van uw bedrijf,  evenals controlerende instanties. Ook bezoekers dienen op de hoogte te zijn van de kwaliteitszorg, hygienë en veiligheid op uw bedrijf.

Een belangrijk aandachtspunt in de communicatie  is de toenemende bedrijfsgrootte en hiermee het aantal medewerkers van o.a. buitenlandse komaf. Werkinstructies op papier werken dan vaak niet en worden niet gelezen. Probleem hierbij zijn sowieso al de verschillende talen. Vertellen blijft vaak ook maar deels hangen en bij veel medewerkers kosten instructies en het herhalen ervan ook extra veel tijd.

Meerde oplossingen voor uitleg en instructie …

Ons totaalconcept is gebaseerd op herhaalde communicatie in verschillende vormen, met een minimum inspanning en maximum resultaat. Praktische oplossingen op basis van het gezonde verstand, die werken. Oplossingen via internet, presentatieborden en trainingen.

Heeft u interesse, neem rechtstreeks contact op met G. Goedknegt, 06-14992472.